Blíží se podzimní míchání karet a volební uskupení v Říčanech pro nadcházející  4 léta jsou zaregistrovaná a připravena k finálnímu vystoupení. O Říčanech se traduje, že křeslo starosty, či starostky se zdárně daří udržet dvakrát po sobě. Zdali tomu bude i nyní ukážou říjnové součty.

Někteří účastníci již rozjeli kampaně a snaží se oslovit budoucí volitele. Říčanům by prospěl volební projekt, na kterém se podílejí lidé, kteří dlouhodobě žijí ve městě a nemyslí pouze na své ambice.

Jde o představení zřetelných, například šesti různých oblastí, pro které chtějí představitelé získat mandát od voličů. Představit myšlenky, které zhmotní ve skutcích.
Žhavá témata mohou ty, které osloví a zaujmou velikou skupinu obyvatel města, kteří řeší každodenní fungování, například parkování u vlakového nádraží, na náměstí, nesouhlasí s hracími automaty ve městě, chtějí posílit městkou policii, zlepšit veřejný pořádek, aby se cítili bezpečněji, chtějí posílit rozhodovací a rozpočtové pravomoci osadních výborů, nebo zrušit a vrátit peníze vybrané na příspěvcích od osob s trvalým pobytem v Říčanech.

Témata jsou i nadčasová, jako je ekologie v Říčanech a revize územního plánu, který byl narychlo přijatý a jeho vliv a dopad na životní prostředí nebyl přezkoumán, protože bylo použito úředních kliček, které se v  budoucnu vrátí jako bumerang. V neposlední řadě jsou tu témata, která voličský hlas nepřinesou, avšak jsou důležitá stejnou měrou pro Říčany. Spolupráce s okolními obcemi a vzájemné bezpečné cyklo propojení v návaznosti na vybudování hlavní trasy na Prahu. Říčany mohou být příjemnou destinací městské a příměstské turistiky.

Zajímavé bude sledovat, co dělali lidé, kteří byli již zastupitelé v minulosti? Co dělají lidé, kteří nebyli zastupitelé a chtějí se jimi stát a tím není myšleno, jaké je jejich povolání, protože to opravdu nic neříká a každý kandidát si může napsat, co uzná za vhodné. Volební uskupení nasála mnoho prospěchářů, kteří si na poslední chvíli přepisují trvalý pobyt, aby mohli kandidovat, jde jim o koryta. Některým jde o udržení, nevýrazní zastupitelé, kteří nic nepředložili, o nic se nepokusili, na zastupitelstvu mlčí nebo jen mlátí prázdnou slámu. Myslím, že někteří zastupitelé si zaslouží být znovu zvoleni a jiní by měli přenechat místa pro novou krev, která přinese jistě toužené oživení.

Výhodou volitele je, že může křížkovat přes všechny strany a volit jen 21 osobností, třeba každou z jiné strany. Osobně bych to všem doporučoval, vybírat hlavně podle zdravého selského rozumu, což každý zvládne. Možná se někomu bude zdát slušně řečeno zanedbatelné jít volit, prosím zkuste se zapřít a jděte volit, je to důležité. O to více, když dáte přímý hlas, můžou Vás lépe a s větší silou nominovaní zástupci hájit a Vy jim to pak můžete na zastupitelstvu, v případě odklonu, spočítat. Není to pro zastupitele příjemné. Je to pro ně těžké, když jim lidé přijdou přede všemi říci, v čem je zklamali a co mají udělat, aby to napravili. Možná se stala jen chyba ve změně názoru, když zastupitelé zapomenou, co slibovali na začátku. Možná je to záměr.

Proto jste tu, abyste to svým zástupcům řekli a připomněli, protože oni jsou tu pro Vás.
Poslední záhadou bude, ke komu se připojí voličská skupina KSČM. Tato strana nepodala kandidátku pro komunální volby 2014-18. Vědí ostatní volební uskupení, co tyto voliče zajímá? Nabídnou jim aspoň část svého programu? Jde přece o všechny lidi a způsob fungování města, tady se nevolí ideologie, tady se volí zástupci, kteří mají hájit zájmy nás všech.

Město má ohromnou výhodu, že nemá žádné ghetto. Jsou zde i chudí lidé, ale chovají se slušně a není o nich moc slyšet, zaměstnanost ve výrobních profesích je prováděna převážně přes agenturní pracovníky nebo občany jiných měst, většinová populace pracuje na vyšších profesích, nebo je finančně samostatná díky podnikání. Drogová politika, která se šikovně skryla, zaslouží větší pozornost. Starousedlíci vědí, kde v Říčanech se dá droga pořídit. Na to vše i mnohem více by měli naši budoucí zástupci myslet.

Město pro všechny občany