Je zcela bezprecedentní délka přípravy (6 let), tvorby a schvalování územního plánu města Říčany, který se připravuje od roku 2008. Takto malé město nemá za tři roky co řešit. Evidentně politické zájmy úzké skupiny jsou nadřazené.

Každé veřejné projednání, či před projednání, doprovází mnoho významových změn. Nastal úplný odklon od schváleného zadání v roce 2009. Pod záminkou udržitelného rozvoje je však plánovaný udržitelný nelogický stop stav města.

Víte, proč se například zdraží v Říčanech vodné a stočné pro rok 2014? Protože je nedostatek kanalizačních vod dotékajících na čističku odpadních vod. Jak je pak možné v územním plánu bez posouzení důvodové zprávy tvrdit, že se zastavuje rozvoj města, protože město nemá kapacitu na čištění odpadních vod. Je to jen účelové tvrzení pro snadnější obhajobu výběru poplatků.

Proč i nyní nebude schválený územní plán města Říčany v lednu 2014, jak bylo slibováno zastupiteli města?

Je to jednoduché, protože se nezajímají o lidi a vidí jenom sami svoje úzce vyprofilované zájmy.

Současné vedení města udělalo hrubou chybu při projednávaní Krajské plánovací dokumentace (nadřazeného územního plánu), dnes se to jmenuje „Zásady územního rozvoje Středového kraje“ dále jen (ZUR), kdy v době veřejného projednání 2.5.2011 mělo za občany, také za město, podat námitku pro rozpor s místním územním plánem, jeho platnou verzí a zmíněnou ZUR dokumentací v části, kde se určuje šíře koridoru pro vysokorychlostní trať.

Tak se stalo, že město Říčany mělo vymezený užší koridor pro tuto dráhu v celé délce průniku přes území města, než nařizovala nařízená dokumentace Kraje.

Vesele mohlo stavět v místech, kde je zákaz! Vesele se prodávaly stavební pozemky. Jistě se mohly vybírat i nemalé poplatky městu Říčany.

Kdo vydal stavební či územní povolení po 22.2.2012 (začala platit ZUR) v této oblasti,  dopustil se jednání velmi podobnému a směřujícímu k podvodu. Krajská dokumentace se musí dodržovat. To platí pro všechny. Kdyby územní plán dělali lidé, kteří problematice rozumí, nic takového se nestalo.

Najednou vše prasklo a město se na poslední chvíli snažilo do územního plánu nejprve vkomponovat větší šíři ochranného pásma pro vysokorychlostní trať, jenže tam narazilo.

Město se snažilo všem říci, jak tvrdě hájí zájmy lidí, kterých se tato věc dotýká, avšak nepřiznalo svoji chybu. Kraj by byl upozorněn na rozpor a situaci by řešil. Proto se podávají námitky při plánování takto velkého projektu, musí jim však někdo rozumět. Jako když je kozel zahradníkem.

Při posledním, narychlo (zákonně) svolaném, veřejném projednání jsme se dozvěděli o velikém úspěchu vyjednávacích schopností města na snížení ochranné zóny vysokorychlostní trati. Opět, kdyby neudělali vlastní chyby, už to dávno mohlo být v pořádku.

Rozsudkem Krajského soudu v Praze čj. 50 A 16/2013-97 společnost, která vlastní pozemky, které jsou dotčeny ochranným koridorem, dokázala zrušit v této části ZUR. Jinými slovy dokázali soudně ono pochybení v šíři koridoru. O tomto rozsudku bylo informováno panem starostou na prosincovém veřejném setkání zastupitelů. Díky rozsudku je nyní možné v lokalitě opět stavět.

Co to znamená pro město Říčany?

Nové a rychlé protlačení veřejného projednání územního plánu – opět mediálně tichým způsobem.

Vážně jsem zvědavý, kdy se přiznají k takto fatální chybě a vyvození vlastní odpovědnosti, která neustále oddaluje přijetí územního plánu města Říčany.

Nastává otázka, kolik takovýchto chyb je zakomponováno v územním plánu, když už se připravuje jeho první změna a to ještě není přijatý!

Město dělá dvě chyby. Mlží situaci okolo čističky a nevyhotovilo SEA dokumentaci k tvorbě územního plánu.

Hraje se vabank.

Aktualizace informací: - zdražení vodného v Říčanech rok 2014.

Původní informace o nedostatečném dotoku, byla sdělena na veřejném zasedaní zastupitelstva a není nakonec tím hlavním důvodem. Je to však politická verze k obhájení zisku. Podle vyjádření vysokých představitelů 1.SčV došlo, ke zdražení na základě zdražení tzv. nájmu, mezi městem Říčany provozovatelem vodohospodářské sítě. Jinými slovy provozovatel jen přenesl náklady dále na uživatele.

Město Říčany využilo zkrátka a jednoduše možnosti jednostranně zdražit lidem stočné a více vydělat.