Tajemné zveřejnění nového projednání územního plánu Říčany a podkladů je zcela běžná praktika představitelů, kteří chtějí něco tajit. Jen málo kdo z občanů Říčan ví, že se znovu projednává veřejně územní plán obce. Tentokrát bylo vše potichu a potají rozhodnuto jako jedno velké tajemství záměr:  a) záměr uskutečnit – znovu veřejně projednat, b) záměr zveřejnit a dostat lidem do podvědomí. Záměr byl zveřejněn nečekaně na úřední desce 4.11.2013 a na webových stránkách města a rychle překryt dalšími událostmi. Ještě nedávno na zastupitelstvu byly zveřejňovány informace, že plán budou v prosinci 2013 zastupitelé schvalovat a nyní je to vlastně úplně jinak. Proč lidé hned od léta nemohou nad novými změnami tak důležitého dokumentu vést diskuzi a jsou vedeni v omylu, že vše je uzavřené!

Mediální pozornost a) opět otevřít projednání územního plánu b) změny, které se provedly, jsou opředeny velkým tajemstvím. Odpovědní lidé vážně vědí, proč to dělají. Co na to předseda stavební komise?

Lidem je tak opět ubíraná možnost sjednotit se a vznést výhrady k územnímu plánu. Čím míň času lidé dostanou, tím lépe a účel bude posvěcen, zabráníme veřejné diskuzi, přece nám do toho nikdo nebude mluvit. Co naplat, že před volbami jsme hlásali něco jiného.

Termín námitek a připomínek je do 12. 12. 2013. Město nám vzkazuje: „plaťte za právníky, plaťte poradce Vy i My máme peněz dost“. Také je tu možnost i několikátých dalších veřejných projednání, která mohou i nadále být potají připravována. Od roku 2009 byla tři předjednání o územním plánu a dvakrát veřejně projednáván. Nyní je to pošesté. Šestá kompletně nova vyhláška.

Budou konstatovat: „ je to stejné jako minule“. Na první pohled, zdá se to být podobné, ale ve skutečnosti není to podobné. Nejedná se o kosmetické změny. Změny jsou závažného charakteru, a proto musí být nové veřejné projednání. Drobné úpravy se veřejně neprojednávají, jen ty co mají podstatný vliv.

Poprvé město Říčany přiznalo, že má na svém území staré ekologické zátěže, zatím jen textově v odůvodnění, pár řádky. Návrh řešení, zakreslení rozsahu, popis sanace, rozsahu a vlivu na okolí chybí, požadavek na SEA dokumentaci taktéž. Skládky mají či mohou mít pár hektarů. Absence SEA dokumentace je zdůvodněna vyjádřením z roku 2009, kdy existenci starých zátěží vůbec nezmiňovali. Asi chyba nebo co? Ve vedleším mapovém dokumentu předkládaného návrhu O1_koordinační výkres je bodově značkou (červené kolečko s křížkem uvnitř) označeno místo,kde si zřizovatel územního plánu myslí, že je stará ekologická zátěž. Přesný rozsah a poloha však chybí. Funční plohu zakresí pomalu podle hranic parcel avšak při ekologii použijeme malé značení plus mínus sto metrů. Jak se město vypořádá s §3 nařízení vlády 262/2012 sb. o stanovení zranitelných oblastí, sprůsakem a kontamicí. Nijak ...

Nikdo nenese odpovědnost za experimenty, které město na nás provádí v oblasti územního plánovaní. Rozsah textové vyhlášky z 5/2013 se ve verzi z 11/2013 zvedl o 7 listů. Například město Praha má 126 stran, Brno 156 stran, Ostrava 121 stran. Návrh předložený po schváleném zadání zastupitelstvem měl v roce 2010/5 pouze 28 stran. Vyhláška nám narostla různými regulacemi, obstrukcemi a omezeními, či zákazy o 417% co do počtu stran! Takový vývoj města chceme? Připadá mi, že územní plán tvoří teoretický spisovatel, který se snaží realizovat svůj velkolepý pomník na formátu knižního románu. Jako by počet stran byl důležitější než obsah.

Nikoho nezajímá odklon priorit od průzkumu z roku 2005, zadání v roce 2009 do dnešní předkládané předlohy 2013/11.

Jen si přečtěte analýzu, která rozhodla, že se pořídí nový územní plán a její důvody a pak je hledejte v předloženém návrhu a hlavně poznejte ty nové, uměle a mediálně vytvořené problémy, které se nám neustále předkládají pod záminkou obhajoby provedených restrikcí a opatření ve městě Říčany.

http://dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/Strategick__pl_n_rozvoje_m_sta____any___n_vrhov____st.pdf

Na závěr diskuze řádného zasedání zastupitelstva města Říčany 13.11.2013, jste mohli sledovat první veřejné ústní zdělení informace o novém třetím věřejném projednání územního plánu. Lidem pak bude otištěna v měsičníku Kurýr, který vyjde pár dnů před věřejným projednáním 5.12.2013. Bylo potvrzeno pověřeným zastupitelem za tvorbu územního plánu, že textová část dostala značných úprav.