je proslulá francouzská fráze při jmenování nového panovníka. Tak či onak dojde k tomu i v našem městě po konci sobotního sčítání hlasů.Již nikdy to nebude stejné. Strany, hnutí či aktivisté se vyvíjejí na základě zkušeností, a jak říká náš prezident „Jen hlupák nemění názor.“

Jít volit, je naší morální povinností a hrdostí být Čechem, který má takovéto možnosti.

Otázkou může být, koho volit? Strany představily své programy. I když je zcela tristní, že byla vyvinuta malá podpora ze strany měsíčníku Kurýr, který si platíme z peněz, které mají patřit městu a jsou odkloněny pro obecně prospěšnou společnost, nově podle zákona „spolku“, který se zabývá jeho vydáváním. Také termín vydání Kurýru, pár dnů před volbami a nemožnost reakce všech subjektů navzájem na vzájemné ataky, zcela postrádal logiku a princip, proč byl měsíčník zřízen.

Navíc se k tomu přidalo nečekané zrušení řádného zastupitelstva, kde právě tyto subjekty si mohly vyměnit názory, mohly se představit lidem, vždyť se to mohlo přenášet na internet v přímém přenosu. A nic. Z čista jasna bylo učiněno rozhodnutí zasedání zrušit, zcela v rozporu oproti slovnímu konstatování na posledním zastupitelstvu, kde bylo oznámeno, že zastupitelstvo bude. Škoda, mohlo nás to trochu obohatit.

Je skvělé, že se pro naše město našlo tolik lidí, kteří chtějí kandidovat a mají odvahu a chuť pro Říčany něco dělat.

Domnívám se, že minimálně polovina lidí u některých kandidátek  je jen do počtu. Jdou do voleb s vědomím, že se nikam nedostanou a tomu odpovídá i jejich výběr, aby neohrozili lídra, respektive vůdcovskou smečku na kandidátce.

Naštěstí je zde několik stran a hnutí, které nabízejí kvalitní kandidáty na všech pozicích. Myslím, že kandidátku, která je složena z pár moci chtivých osob a je doplněna lidmi do počtu, každý odhalí a dobře si promyslí, jak s ní naloží.

 

Největší boj se v poledních dnech a týdnech rozehrál mezi Nezávislými kandidáty Klidného města, kteří reprezentují současný styl Říčan, politickým hnutím ANO a SNK –ED s nezávislými kandidáty pro Říčany.

U poslední a první skupiny lidí se rozhořel spor inicializovaný zevnitř frakce uskupení nezávislých kandidátů Klidného města. Frakce „Občanské sdružení pro Říčany“ se cítí být majitelem slovního označení „PRO ŘÍČANY“, což dovozuje substitucí vlastního dlouhého názvu a časové osy.

Důvod je nasnadě, lidé se bojí. Jsme svědky tvrdého politického boje bez mantinelů a hranic. Způsoby a praktiky samy o sobě vypovídají o jejich představiteli. Řekněte si však na rovinu, (pro ty co nejste ani z jednoho tábora) komu to vadí?

Dějiny píší vítězové a po volbách by tento spor byl jistě snáze řešitelný než před nimi. Politicky se vymezovat jenom na tomto názvu v období těsně před volebním kláním, může být rozličně vykládáno. Soudy by neměly zasahovat do předvolebního dění, pokud se nejedná o propagaci terorismu, rasizmu, nacismu a podobně. Porušuje se svoboda slova a základní práva.

 

V tomto kontextu je záhadou, proč se tato frakce také ostře neohradí proti uskupení „UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ ŘÍČANY“, protože v názvu je také jasně zřetelné označení slov PRO ŘÍČANY, viz poslední mimořádná příloha Kurýru 2014, strana 11, kde se prezentuje. Také strana ČSSD a Nezávisle pro Říčany má ve svých sloganech textové znaky PRO ŘÍČANY. Zdroj jejich oficiální stránky http://www.cssdricany.wbs.cz/.

Ve volbách se rozhodne mezi několika vizemi. Pravděpodobně mezi vizí Klidného města, vizí hnutí ANO a vizí SNK ED a Nezávislí pro Říčany. Pravděpodobně ani jedna vize nemá většinovou podporu společnosti, proto si tipuji základní zisk pro každou stranu minimálně 5 zastupitelských křesel.  Další hlasy mohou získat a také ztratit oslovením či neoslovením nerozhodnutých voličů.

Jazykem na vahách bude vize UNIE pro sport a zdraví Říčany, která má taktéž naději získat 3 mandáty. Ostatní vize dalších pěti subjektů mají naději získat minimálně po jednom křesle a jejich role bude důležitá ve skládání koaliční kliky. Teoretickou naději a šanci zazářit mají dvě uskupení ODS i ČSSD s nezávislými kandidáty pro Říčany.

ODS má velký pravicový potenciál, pokud by dokázala svým programem oslovit voliče a zmobilizovat síly pravicově smýšlejícího obyvatelstva, jinak zanikne a to bude pravděpodobný důsledek současné koalice. Mají zajímavého kandidáta, který je v první trojici. Zajímavé bude sledovat, jak na tom bude ODS a TOP09 po volbách, která z nich více uspěje.

ČSSD a nezávislí pro Říčany, mohou absorbovat všechny hlasy levice, včetně hlasů KSČM. Je však otázkou jestli lidé nespatřují ve všech programech pravicových stran levicové body, které je osloví. Voliči KSČM své hlasy nemusí dát pro neustále pomluvy a nedají se lacině zaprodat. Navíc volby jsou o osobnostech a tady nabízejí opět i jiná uskupení velmi kvalitní kandidáty. Anonymní jména lidí bez vlivu nemusí oslovit voliče, kteří v Říčanech bydlí a pracují v Praze.

Vize TOP09 je mi záhadou, protože před volbami ztratila polovinu zastupitelů, tedy jednoho ze dvou. Pokud neobhájí ani jedno křeslo, bude to mít jasný vzkaz, chce to napříště víc makat. Jak už bylo řečeno, jedno křeslo mají šanci získat díky značce.

 

V podstatě bude záležet, jak se tři hlavní rivalové postaví k novému volebnímu období a představí svoji vizi lidem a povedou povolební vyjednávání.  Zda tato vize je pozitivní nebo negativní. Zda hledají příležitosti nebo jen samé problémy.  Zda se cítí být ušlápnutí, anebo zda umí kráčet se vztyčenou hlavou. Zda prostředky, kterými dosahují politické soutěže, jsou legitimní či nelegitimní. Praktiky v předvolebním boji budou pravděpodobně aplikovány do systému povolebního řízení města Říčany.

Důležité jsou i hlasy ostatním uskupením, protože ty budou kořením a zároveň možnou regulací povolební koalice.

Je málo pravděpodobný vznik vlády jedné barvy nebo vznik dvojkoalice. Pravděpodobně vznikne trojkoalice a zde bude záležet na tlaku nás lidí, co se po volbách napíše do programu koaličního uskupení.

Volby jsou důležité a tlak na tvorbu koaliční smlouvy také. Volbami to zkrátka teprve začíná.

Dvojkoalice může vzniknout tehdy, pokud se město rozdělí na dva tábory a výsledky ovlivní nějaká mediální bublina těsně před volbami a zapůsobí na nerozhodnuté voliče. To však pro město Říčany nepřinese nic dobrého.

 

Přeji voličům sílu vhodit zakřížkované hlasy.